Cách soi kèo tài xỉu hôm nay được các chuyên gia chia sẻ hay nhất

Soi kèo Tài Xỉu hôm nay là gì?

Kinh nghiệm soi kèo tài xỉu hôm nay hiệu quả

Soi kèo Tài Xỉu chú ý đến phong độ của 2 đội bóng

Cách soi kèo Tài Xỉu — Chọn giải đấu phù hợp

Luôn giữ tâm lý vững và tỉnh táo

Soi kèo Tài Xỉu hôm nay — một số kèo Tài Xỉu phổ biến

  • Kèo O/U 1: Đây là loại kèo dễ chơi nhất trong 4 loại, nhà cái sẽ nhận định trận đấu có 1 bàn thắng. Nếu như không có bàn thắng nào xuất hiện thì đặt Xỉu sẽ ăn tiền, 1 bàn thắng thì hòa kèo, 2 bàn thắng thì đặt Tài sẽ ăn tiền.
  • Kèo O/U 1 1/4: Đối với kèo này thì nếu trận đấu có 2 bàn thắng đặt Tài sẽ ăn tiền, nếu chỉ có 1 bàn thắng thì Tài thua 1 nửa tiền, Xỉu ăn nửa tiền. Trận đấu không có bàn thắng nào Xỉu sẽ thắng cược.
  • Kèo O/U 1 1/2: Đối với kèo này thì chỉ có 2 kết quả là thắng hoặc thua tiền cược.
  • Kèo O/U 1/3/4: Người chơi đặt tài sẽ được ăn tiền khi trận đấu có 3 bàn trở lên.

--

--

--

https://vb199.live https://www.twitch.tv/vb199live/about https://myspace.com/vb199live https://www.deviantart.com/vb199live https://www.deviantart.com/vb199live

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store